Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz

Tatiana Malinowskia-Tyszkiewicz, matka Teatru Nie Ma, mentorka i przewodniczka w teatralnym życiu dla większości „Niemaków”. 

Urodziła się 12 stycznia 1952 roku we Lwowie w rodzinie rosyjskiej. Ma korzenie rosyjskie, ukraińskie, tatarskie, żydowskie i polskie. Jej pradziadek był Polakiem. Zainteresowania teatrem przejawiała już jako mała dziewczynka. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej należała do kółka teatralnego. W wieku 16 lat trafiła do teatru amatorskiego.

We Lwowie ukończyła szkołę podstawową i średnią. Na reżyserię nie dostała się od razu po maturze. Zanim podjęła studia na wymarzonym wydziale, studiowała wiedzę o teatrze w Instytucie Kultury w Leningradzie, architekturę na Politechnice Lwowskiej, oraz historię sztuki na Uniwersytecie Moskiewskim. Nie mogąc znaleźć dla siebie miejsca, przeprowadziła się na Syberię, gdzie założyła swój pierwszy teatr. Zrealizowane tam przedstawienie, skłoniło ją do jeszcze jednej próby zdawania do szkoły teatralnej. W 1975 roku Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz została przyjęta na Wydział Reżyserii Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej w Moskwie. Po ukończeniu szkoły wróciła do rodzinnego Lwowa, gdzie założyła Teatr Kameralny.

Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz Teatr "nie ma"

Tatiana była dyrektorką Teatru Kameralnego przez 10 lat, aż do ogłoszenia niepodległości Ukrainy w 1991 roku.  W związku z przemianami politycznymi na Ukrainie, zakazem wystawiania sztuk w języku rosyjskim, a w rezultacie utratą pracy, zdecydowała się na wyjazd do Polski. Nie znając języka polskiego, w obawie przed niemożliwością kontynuowania wyuczonego zawodu, na Ukrainie ukończyła kilka praktycznych kursów, m.in. masażystki i fryzjerki.

W 1995 roku Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz przyjechała za swoim mężem do Szczecina. Dzięki pomocy rosyjskiej ambasady, rok później, Tatianie udało się zrealizować swój pierwszy spektakl zrealizowany w Polsce. 15 kwietnia 1996 roku w teatrze „Klub 13 Muz” Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz wystawiła Jednorękiego Tennessee Williamsa z udziałem aktorów Teatru Współczesnego w Szczecinie. Mimo, że spektakl nie odniósł dużego sukcesu, to zaowocował kontaktami, które w przyszłości pozwoliły Tatianie na pracę w swoim zawodzie. Już w tym samym roku, obecny na premierze Jednorękiego, dyrektor Teatru Polskiego w Szczecinie, Adam Opatowicz zaproponował Tatianie etat na stanowisku reżysera. Później, poza Teatrem Polskim, tworzyła kolejne spektakle w teatrze „Klub 13 Muz” oraz w Teatrze Lalek „Pleciuga”.

Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz Teatr "nie ma"

Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz była dwukrotnie nominowana do nagrody Bursztynowego Pierścienia. Nominację otrzymała w 1996 roku za spektakl „Kwartet” zrealizowany w Teatrze „Klub 13 Muz” oraz w 2004 roku za spektakl „Wariacje enigmatyczne” w Teatrze Polskim. W 2009 roku otrzymała Nagrodę Jury plebiscytu Bursztynowego Pierścienia – pozaregulaminową nagrodę przyznawaną osobowościom scenicznym (twórcom lub zespołom teatralnym) przez grono szczecińskich krytyków teatralnych.

W 1999 roku Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz została zaproszona do prowadzenia zajęć koła teatralnego w IX Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie. Z początku koło teatralne, dziś jeden z największych teatrów amatorskich w Polsce, już wtedy stał się dla Tatiany domem, oraz priorytetem w jej pracy artystycznej. W 2000 roku Tatiana dostała propozycję poprowadzenia grupy teatralnej w Stargardzkim Centrum Kultury. Tak powstał Teatr Krzywa Scena. Grupę tworzą głównie uczniowie gimnazjów i liceów. Starsi członkowie Krzywej Sceny stopniowo zasilali szeregi Teatru Nie Ma, co spowodowane było przeprowadzką na studia. W Stargardzie nie ma państwowych wyższych uczelni, tak więc świeżo upieczeni maturzyści wybierając jedną ze szczecińskich uczelni naturalnie przechodzili z Krzywej Sceny do Teatru Nie Ma. Dziś około 1/3 zespołu stanowią aktorzy wywodzący się z Krzywej Sceny.
Poza Krzywą Sceną Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz prowadzi w Stargardzie jeszcze dwie grupy teatralne. Powstały w 2011 roku, przy Młodzieżowym Domu
Kultury w Stargardzie, Teatr Emigatis, oraz współpracujący z nim, teatr „A – TO – MY” powstały w 2013 roku jako sekcja teatralna Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stargardzie. Dodatkowo Tatiana kieruje teatrem „A” z Kamienia Pomorskiego.

Repertuar teatru opiera się przede wszystkim na tekstach ambitnych, trudnych, zmuszających widza do refleksji, m.in. na utworach jednego z najwybitniejszych współczesnych dramaturgów rosyjskich, Iwana Wyrypajewa, który wyraził zgodę na adaptowanie jego sztuk na potrzeby Teatru „nie ma”. Z aktorami tego teatru wyjeżdżała na festiwale do Moskwy, Belgii, Maroka, Białorusi i Hiszpanii. Jest dyrektorką artystyczną Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Niezależnych PRO CONTRA  organizowanego przez Stowarzyszenie Teatralne „nie ma”.

Wyreżyserowała również kilka spektakli dla dzieci w Teatrze Lalek „Pleciuga”.

Współpracuje z młodzieżą z Państwowego Liceum Plastycznego przy realizacji scenografii i kostiumów dla teatrów „13 Muz” i „nie ma”.

Jest pomysłodawczynią i reżyserką międzynarodowego projektu „We read The Little Prince”, podczas którego 31 osób z różnych krajów, w kilkunastu językach czytało Małego Księcia Antoine de Saint-Exupéry’ego. Projekt ten, w formie audiobooku, z udziałem aktorów szczecińskiego Teatru „nie ma”, miał premierę 9 maja 2020 roku na kanale YouTube.

Twórczość teatralna (Szczecin i Stargard)

Patryk Borowy

Jestem Wroną

Patryk Borowy

Don Juan

Patryk Borowy

Biegnij Króliczku

Patryk Borowy

Elżbieta Bam próby

Patryk Borowy

Brat mojego brata

Patryk Borowy

Elektra II

Patryk Borowy

Biegnij Króliczku

Patryk Borowy

Bracia Karamazow

Patryk Borowy

Don Juan


Do zobaczenia na spektaklu

Zpraszamy do zapoznania się z aktualnym repertuarem