WesprzyjDatki na działalność statutową można przekazywać tutaj:

Numer naszego konta:
PeKaO S.A.  VII   Oddział  w Szczecinie
ul. Grodzka 9
20 12401864 1111 0010 0943 7361
z dopiskiem: „Na działalność statutową”

 

Dziękujemy!

Go to Top