Stowarzyszenie Teatralne „nie ma”


Stowarzyszenie teatralne „nie ma”

71 – 472 Szczecin, ul. Łucznicza 12a/2

NIP 8512966075 REGON 320130427

 

Cele organizacji:
1. Propagowanie i wspieranie kultury teatru amatorskiego i kultury szeroko pojętej m.in. jako grupa teatralna.
2. Wspieranie aktywności obywatelskiej.
3. Praca w niezależnej grupie, propagującej amatorskie działania kulturalne, ze szczególnym uwzględnieniem teatru amatorskiego oraz wszelkiej działalności, związanej z teatrem.
4. Rozwijanie współpracy międzynarodowej i działanie na rzecz Unii Europejskiej.
5. Wspólna nauka i doskonalenie znajomości teatralnej, spędzanie wolnego czasu i rekreacja poprzez pracę w amatorskim zespole teatralnym.
6. Praca dramą jako metoda dydaktyczno-wychowawczą oraz profilaktyczną z uwzględnieniem działań mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.
7. Szeroko pojęta edukacja społeczeństwa w zakresie kultury, sztuki i wszelkich innych obszarów życia społecznego z uwzględnieniem edukacji społecznej w zakresie profilaktyki przeciw uzależnieniom.
8. Nawiązywanie kontaktów z podobnymi grupami w Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.
9. Wykorzystywanie metod pracy, jakie stosują nasi partnerzy, poprzez wspólne warsztaty w Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju oraz poprzez zapraszanie instruktorów tych grup do prowadzenia zajęć w Polsce.
10. Propagowanie naszej idei poprzez wszelkie dostępne nam media.
11. Działalność promocyjna oraz reklamowa dla organizacji, firm oraz osób wspierających stowarzyszenie.

Dokonania: Organizacja warsztatów, wystawianie sztuk teatralnych, organizacja festiwali: „PRO-CONTRA”, „Teatr w stodole”, Festiwal „Pod Motyką”.

Go to Top