Dla Wielkiej Sekretarz!

Spóźnione życzenia (lecz szczere!) oraz przeprosiny za niepunktualność…

Wielkich wyzwań – zarówno na scenie, jak i w życiu osobistym,

Bycia niezależną i wierną swoim przekonaniom kobietą, z życzliwością i gracją stąpając przez życie,

Nigdy nie zapominaj o marzeniach i dąż uparcie do ich spełnienia,

Sukcesów zawodowych,

Wiary we własne możliwości,

Nieugiętości i stanowczości,

Samorealizacji,

Odkrywania wszelkiego nieznanego,

Słusznych decyzji,

I… szczęścia bez liku! :)

~ życzy teatr NieMa z Tatianą na czele! :*