7 i 8 czerwca 2013, g. 20.30

ACK US

PREMIERA spektaklu pt. „PIANA ZŁUDZEŃ”

oraz  W Y S T A W A  prac Borysa Bergera, nawiązująca do spektaklu.

 

T a t i a n a  M a l i n o w s k a -  T y s z k i e w i c z 

B o r y s    B e r g e r

I g o r   K r u p c z y ń s k i

T e a t r   ” n i e   m a „ 

 

plakat: S z y m o n   L o d u c h o w s k i

Piana złudzeń

 

 Po spektaklu zapraszamy do obejrzenia wystawy połączonej z popremierowym bankietem w ACK US.