„Dlaczego umieramy…”

PREMIERA SPEKTAKLU
już 2 marca w Akademickim Centrum Kultury US o g. 20.30

ZAPRASZAMY!